Τι είναι πραγματικά η Γιόγκα – Johannes Aagaard Καθηγητού Θρησκειολογίας στό Πανεπιστήμιο Aarhus της Δανίας

http://havefaithorthodoxy.wordpress.com

HAVE FAITH – ORTHODOXY

Tinuy-an_Falls,_Bislig_City,_Philippines

Τι είναι πραγματικά η Γιόγκα

του

Johannes Aagaard

Καθηγητού Θρησκειολογίας στό Πανεπιστήμιο Aarhus της Δανίας.

Μετάφραση Γρηγόριος Μπάγκαβος, Θεολόγος-Φιλόλογος

Πηγή:

http://www.egolpion.com

http://www.egolpion.com/tieinai_yoga.el.aspx

ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟ ΕΓΚΟΛΠΙΟ

1. Εισαγωγή

Υπάρχουν πολλές καινούργιες λέξεις και έννοιες που εισέρχονται στη γερμανική γλώσ­σα της καθημερινότητος χωρίς να είναι πάντα σαφές τι σημαίνουν στην πραγματικότητα. Είναι σημαντικό εμείς οι Χριστιανοί να γνωρίσουμε αυτές τις έννοιες, για να τις κατανοή­σουμε καλύτερα, διαφορετικά δεν θα μπορέ­σουμε να τοποθετηθούμε πραγματικά απένα­ντι στις έννοιες που αυτές οι λέξεις μεταφέ­ρουν.

2. Όλα είναι στάχτη!

Η στάση ζωής της Γιόγκα εκφράζεται ως ακολούθως: «Η στάχτη είναι φωτιά, η στάχτη είναι νερό, η στάχτη είναι γη, όλα είναι στά­χτη, ο αιθέρας είναι στάχτη, οι αισθήσεις είναι στάχτη, τα μάτια και κάθε άλλος τρόπος αντίληψης είναι στάχτη» (Ατάρβα Σίρας). Με αυτά τα λόγια υπογραμμίζεται ότι όλα είναι πρόσκαιρα, προσωρινά, πόνος, βάσανα και θάνατος. Η ζωή με τα βάσανα της και με το θάνατο συνεχίζεται σε έναν αιώνιο κύκλο (πε­ριπλανήσεις ψυχών), από τον όποιο δεν μπο­ρεί να ξεφύγει κανένας άνθρωπος. H αιώνια ζωή είναι το ατελείωτο και ανυπέρβλητο βά­σανο. Οι συνεχείς επαναγεννήσεις θα γεμί­ζουν το μέλλον και το αν θα πάει κανείς προς τα πάνω, προς μια καλύτερη ζωή, είτε προς τα κάτω, προς μια χειρότερη ζωή, αυτό δεν έχει καμμία σημασία, γιατί όλη η ζωή είναι στάχτη.

Οι διάφορες ινδουιστικές θρησκείες έχουν αυτό το κοινό σημείο: επιδιώκουν να εξέλθουν αυτού του κύκλου της ζωής, για να γλυτώσουν από το βάσανο της ζωής! Αυτό δεν μπορεί να το χαρακτηρίσει κανείς ως ώθηση προς θάνα­το, διότι επιδιώκουν να ξεφύγουν και από Continue reading “Τι είναι πραγματικά η Γιόγκα – Johannes Aagaard Καθηγητού Θρησκειολογίας στό Πανεπιστήμιο Aarhus της Δανίας”

Advertisements

What Yoga Really Is – Johannes Aagaard Aarhus University, Danmark

https://whataboutyoga.wordpress.com

WHAT ABOUT YOGA?

england iiiiio

What Yoga Really Is

By

Johannes Aagaard

Aarhus University, Danmark

Source:

http://www.egolpion.com/root.en.aspx

http://www.egolpion.com/tieinai_yoga.en.aspx

ANTI HERETICAL MANUAL

The philosophy of yoga can be expressed as follows:

“Ashes are fire, ashes are water, ashes are earthy everything is ashes, mind, sight, and the other senses are ashes.” (Atharva Siras)

All things in life are transitory, and pain, suffering, and death lurk behind everything. All of life with its omnipresent suffering and death goes on and on in an eternal cycle (samsara or the reincarnation cycle) from which no one escapes. Life is an endless wandering through relentless and insurmountable suffering. The future holds only further rebirths, and whether one is inching towards a better life or sinking into worse life makes little difference.

For all life is ashes.

Hinduism in all its various forms is first of all an attempt: escape from this relentless cycle of rebirth. It is not death wish because the aim is to escape death as well as life. Hindus wish to escape from life with good reason – for life on the Indian subcontinent is hard. Sickness of every kind, famine due to drought or flood, war and oppression make life an unbearable succession of suffering and defeat. The religious faith of the hindus which grows out of their painful experience of life finds its foremost expression in the god Shiva and his consort Kali.

Fear of death

The various Hindu techniques for liberation are attempts to be free of both life and death. Even those who fail to reach the ultimate goal can at least reduce their involvement with life. This is the aim of yoga. By practicing yoga one can reduce suffering and defer death by reducing or completely halting the normal life

An important text of hatha yoga expresses it this way

92. As long as prana is held in the body, so long consciousness (cittam) (is) free from disease. What cause is there for fear of death so long as the sight (resins fixed) between the eyebrows’

93. Therefore, from the fear of death, Brahma (is) intent on pranayama, as are also Yogis and sages. Therefore, one should restrain the prana.” (Gozaksa Sataka)

As expressed in this text the source of yoga is the fear of death, and the way to avert death is to hold back breathing. The same hatha yoga techniques will hold back and immobilize other life functions.

Hatha Yoga Techniques

Hatha yoga breathing exercises (pranayama) are not intended to lead to better breathing, but to the reduction or complete cessation of breathing! In the same way hatha yoga body postures (asanas) are intended to immobilize the whole body. Practicing them will enable the body to become completely motionless and hardened in fixed positions. Meditation words (mantras) serve to immobilize the consciousness. Mantras are usually the names of gods used for worship. Symbolic body movements (mudras and Continue reading “What Yoga Really Is – Johannes Aagaard Aarhus University, Danmark”